nörd komiska för 28 juni – dator hjälp

Ibland vet jag hur han känner … aldrig minuter fred.

Orson Welles “sista agerar jobb före sin död 1985 var att ge röst för Unicron, planeten storlek robot, för 1986 animerade filmen Transformers: The Movie.