nörd komiska för april 9 – Facebook stalking

Vad är världen på väg? Dessa dagar människor är mer intresserade av att uppdatera sin twitter om vad de gör än att bara göra det.

Den taggiga ödla, hemma i Australien, kan dricka helt enkelt genom att trycka på vatten (dvs dagg bildas på dess hud), dess omfattning struktur gör det möjligt att samla in och direkt vatten mot sin mun via hygroskopiska spår mellan sina ryggar. Det kan också suga in vatten från alla delar av sin kropp via kapillärkraften under regn.