nörd komiska för 16 september – han behöver en bättre lösenord

Prosopagnosi, som brukar kallas ansikte blindhet, är en kognitiv störning (typiskt, men inte alltid, som orsakas av akut hjärnskada) varvid patienten är oförmögen att skilja mellan ansikten.