nörd komiska för 7 november – bubba kan fixa det

Endast en komplett Viking hjälm någonsin har återhämtat sig och det inte har vingar eller horn (smyckningar sätta på Viking hjälmar för teaterföreställningar hundratals år senare).