nörd komiska för april 9 – det är verkligen en smart telefon

Nu är en smart telefon!

Nu om de kunde utbildas för att stängas under körning, på restauranger och på filmer …

@LadyFitzgerald 1

@LadyFitzgerald 2

Mount Everest är det högsta berget av höjd över havet, men det högsta berget genom total höjd från basen till toppen är, när underdelen anses, Mauna Kea i Hawaii.