nörd komiska för 12 juli – magic

Radio och TV-reklam för tobaksprodukter har förbjudits i USA sedan 2 januari, 1971 när folkhälsocigarettrökning lagen trädde i kraft.